maandag 14 november 2011

Rev. Canon Fleming: The bells (E.A. Poe) (G&T, 1907)


Deze 78t.plaat valt zeker onder de noemer Curiosa. Uit de CHARM catalogus blijkt dat de plaat in 1907  is opgenomen en dat dhr. Canon Fleming een dominee is (Rev. Canon Fleming) - maar dat staat niet op het label vermeld. We horen hem het 4e vers van het beroemde gedicht van Edgar Allan Poe, The bells, voordragen op een wel heel aparte wijze. Weliswaar is het gedicht een onomatopee (klanknabootsing), maar deze man gaat daar wel zeer ver in. Benieuwd hoe preken van deze goede man moeten hebben geklonken!
Ik geef de tekst van het 4e vers hier weer:

Hear the tolling of the bells -
Iron bells!
What a world of solemn thought their monody compels!
In the silence of the night,
How we shiver with affright
At the melancholy menace of their tone!
For every sound that floats
From the rust within their throats
Is a groan.
And the people -ah, the people -
They that dwell up in the steeple,
All alone,
And who tolling, tolling, tolling,
In that muffled monotone,
Feel a glory in so rolling
On the human heart a stone -
They are neither man nor woman -
They are neither brute nor human -
They are Ghouls:
And their king it is who tolls;
And he rolls, rolls, rolls,
Rolls
A paean from the bells!
And his merry bosom swells
With the paean of the bells!
And he dances, and he yells;
Keeping time, time, time,
In a sort of Runic rhyme,
To the paean of the bells,
Of the bells -
Keeping time, time, time,
In a sort of Runic rhyme,
To the throbbing of the bells,
Of the bells, bells, bells -
To the sobbing of the bells;
Keeping time, time, time,
As he knells, knells, knells,
In a happy Runic rhyme,
To the rolling of the bells,
Of the bells, bells, bells -
To the tolling of the bells,
Of the bells, bells, bells, bells,
Bells, bells, bells -
To the moaning and the groaning of the bells.Edgar Allan Poe: The bells (4e vers)    2:37
voorgedragen door Canon Fleming
78t 25 cm: G&T G.-C.-1357  9837b
Opname 23-01-1907

Download mp3

1 opmerking: